Šachty

 

Prečerpávacie šachty

Precerpavacie sachty - velka tmavohnedaCeloplastové prečerpávacie šachty sú modernou ekonomickou náhradou betónových šachiet. Sú určené na osadenie čerpacej techniky a príslušných armatúr inžinierských sietí. Prečerpávacie šachty sa využívajú pri čerpaní odpadových, dažďových, spodných vôd resp. iných kvapalín. S výhodou sa používajú napr. na prekonanie výškového rozdielu pri gravitačnej kanalizácii resp. pri tlakovej kanalizácii.

Prečerpávacie šachty sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je chemicky a pevnostne stály, odoláva akýmkoľvek vonkajším vplyvom a vplyvom agresívnych vôd. Z tohto dôvodu prečerpávacie šachty nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové šachty. Sú vodotesné a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s nimi veľmi jednoduchá (osadenie bez použitia mechanizmov).

Prečerpávacie šachty môžu byť vystužené proti tlaku zásypovej zeminy. Pri dodržaní zásad pre osadzovanie je možné ich umiestniť kdekoľvek v teréne (zelené pásmo, cestná komunikácia, chodník a pod.).


Celoplastove precerpavacie sachtyPrečerpávacie šachty sa prednostne vyrábajú vo valcovom prevedení. Na základe požiadavky zákazníka je možne vyhotoviť prečerpávaciu šachtu aj v prevedení hranatom resp. s inými - neštandardnými rozmermi (v zmysle platnej legislatívy). Prestup potrubia sa spravidla rieši ako vodotesný spoj. Výška, svetlosť, smer a počet prestupov príslušných potrubí sa môže prispôsobiť na mieru na základe požiadavky zákaznika. Plastové prečerpávacie šachty ponúkajú maximálnu tvarovú a rozmerovú variabilnosť podľa potreby zákazníka. Na mieru sa samozrejme navrhuje aj technologické vybavenie prečerpávacej šachty (typ a počet čerpadiel, plavákové spínače a senzory, spätné klapky, uzatváracie ventily, potrubné rozvody, elektrorozvádzače s optickou resp. zvukovou signalizáciou stavu zariadení, stupačkový rebrík a pod.).

Výhody plastových prečerpávacích šácht:
• dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových šachtách)
• ľahká manipulácia
• rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• tvarová a rozmerová variabilnosť - prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)

 

 

Vodomerné šachty

Vodomerne sachtyCeloplastové vodomerné šachty sú modernou ekonomickou náhradou klasických betónových šachiet. Sú určené na podzemné osadenie vodomerov a armatúr inžinierských sietí.

Vodomerné šachty sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je chemicky a pevnostne stály, odoláva akýmkoľvek vonkajším vplyvom a vplyvom agresívnych vôd.

Vodomerné šachty nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové šachty.
Sú vodotesné a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s nimi veľmi jednoduchá (osadenie bez použitia mechanizmov). Vodomerné šachty môžu byť vystužené proti tlaku zásypovej zeminy. Pri dodržaní zásad pre osadzovanie je možné ich umiestniť kdekoľvek v teréne (zelené pásmo, cestná komunikácia, chodník a pod.)


Vodomerna sachtaVodomerné šachty sa prednostne vyrábajú vo valcovom prevedení. Na základe požiadavky zákazníka je možne vyhotoviť vodomernú šachtu aj v prevedení hranatom resp. inými - neštandardnými rozmermi (v zmysle platnej legislatívy). Vodomerná šachta je v štandardnom vyhotovení vybavená vstupnými stupačkami a normalizovaným revíznym vstupom s priemerom 600 mm. Prestup vodovodného potrubia sa spravidla umiestňuje vo výške cca 10 až 20 cm od dna šachty. Výška, svetlosť, smer a počet prestupov sa môže prispôsobiť na mieru na základe požiadavky zákazníka.

Výhody plastových vodomerných šácht:
• dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových šachtách)
• ľahká manipulácia
• rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)
• estetický vzhľad šachty