Domová čistička

Domová čistička odpadových vôd je čistička pre najmenšie objekty ako sú napr. rodinné domy, chaty, chalupy, menšie rekreačné zariadenia, hotely reštaurácie, malé prevádzky a pod. 

Domová čistička je zariadenie určené pre 1 - 15 ľudí. Do tejto kategórie spadajú čistiarne: VH 6, VH 8, VH 10, VH 12. Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely. 
Každá naša domová čistička odpadových vôd spĺňa najprísnejšie kritéria Európskej únie na kvalitu vyčistenej vody a na technické riešenie. Na čistiarne sú vystavené dva certifikáty preukázania zhody (č. 03042/104/1/2002 a č. 0902A/02/0290/1/C/C03) na základe, ktorých sú čistiarne označované značkou CSK.
 
18 dôvodov prečo si vybrať našu domovú čističku

1. nízke stavebné náklady
2. dlhá životnosť (niekoľko generácií)
3. jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a nastavenia)
4. minimálna obsluha a údržba (odkalovanie v objeme 200 l kalu 1 x za rok – kal je možné použiť na prihnojovanie okrasných drevín)
5. ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
6. 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
7. 100%-ná funkčnosť
8. tichý chod
9. bezzápachová a bezproblémová prevádzka
10. svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame zariadenie už 6. rok)
11. technológia použitá v domových čistiarňach umožňuje používanie všetkých bežných čistiacich prostriedkov 
12. ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia, pripojovacie potrubia,....)
13. overené v rôzych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
14. pokrokové technické riešenie (5 - komorový systém denitrifikácie, systém na dočisťovanie hladiny, akumulačná zóna)
15. garancia najnižšej ceny
16. moderné technické riešenie
17. výnimočné technické prvky (5 - komorový systém denitrifikácie, dočisťovanie hladiny s možnosťou jednoduchého doplnenia jej diskontinuálneho riadenia, aktívna akumulačná zóna, dvojitý separátor, príprava na doplnenie odakolovacieho systému)
18. najmodernejšia technológia (dosahované parametre BSK5 a NL ~ 5-15 mg/l) 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE TU!