Lapače tukov

Lapače tukov a olejov

Lapace tukov - maly, biely, plastovy, okruhlyLapače tukov a olejov slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením. Lapače tukov a olejov sa ako predradená čistiaca jednotka zaraďujú pred čistiareň odpadových vôd resp. pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie a to najmä pri:
• kuchynských a potravinárských prevádzkach,
• závodov na spracovanie mäsa a bitúnkoch,
• všetkých prevádzkach a procesov, kde môže dochádzať k uvolňovaniu tukov a olejov do odpadovej vody

Do lapačov tukov nie je možné privádzať ostatné odpadové vody (dažďové, splaškové, odpadové vody obsahujúce špeciálne ľahké kvapaliny napr. tuky a oleje minerálneho pôvodu).

Lapac tukov a olejov, cierny, plastovy, na traveLapače tukov sú vyrábané v zmysle najnovšej europskej normy EN 858 a splňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Lapače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou.

Lapače tukov sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čim sa ušetria nemalé finančné prostriedky. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 0,5 do 10 l/s. Väčšie zariadenia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.