Komerčné priestory

Firma BEAM dodáva systémy fírmy AERTECNICA. Táto spoločnosť pôsobí na trhu už od roku 1985 a je vedúcou talianskou firmou v tomto sektore. Firma kladie veľký dôraz na kvalitu dodávaných výrobkov, pri znižovaní dopadu výrobnej činnosti na životné prostredie znižuje spotrebu energií, optimalizuje využitie výrobných zdrojov a minimalizuje výrobné odpady. Táto stratégia je podporená ich certifikáciou UNI EN ISO 9001 (oblasť riadenia kvality) a UNI EN ISO 14001 (oblasť enviromentálneho managementu).
Prevádzka v komerčných objektoch vyžaduje časté a náročné upratovanie. Firma BEAM ponúka systémy centrálneho vysávania, ktoré svojim užívateľom túto úlohu zjednodušia a prinesú ďalšie výhody.


Stačí len zasunutie ultraľahkej hadice do hadicovej zásuvky a vysaté nečistoty miznú potrubím z upratovaných priestorov.

Centrálne sacie systémy firmy BEAM nachádzajú už niekoľko rokov uplatnenie v

penziónoch

hoteloch

škôlkach a školách

administratívnych budovách

predajných priestoroch

skladoch a archívoch

športových centrách

v ľahkých dielenských prevádzkachSkrátka všade tam, kde naši zákazníci chcú mať naozaj čisté a zdravé prostredie.


Kvalita dodávaných systémov je podporená nasledujúcimi certifikátmi:


 Výrobca dodávaných systémov firma Aertecnica je držiteľom dvoch významných certfikátov ISO týkajúcich sa oblasti riadenia kvality UNI EN ISO 9001 (Quality Management System) a oblasti enviromentálneho managementu UNI EN ISO 14001 (Enviromental Management System).  Všetky dodávané systémy sú v zhode s príslušnými smernicami EU.


  Certifikát kvality pre dodávané potrubie a potrubné diely v priemeroch 50 a 63 mm.


  Certifikát kvality pre dodávané potrubie a potrubné diely v priemeroch 40,80 a 100 mm.

 

Pre prevádzkovateľa systému centrálneho vysávača fy BEAM predstavuje zefektívnenie a zrýchlenie upratovania vrátane úspory nákladov za pracovnú silu.

Hlavnými výhodami centrálnych sacích systémov fy BEAM sú:

Účinná zbraň proti nečistotám
  Z širokej ponuky fy BEAM je možné do každého objektu zvoliť dostatočne výkonný agregát pre
  dokonalé upratanie.


Vysoký výkon
  Vďaka výkonným turbínam je prevádzka efektívna.


Tichý chod
  Okolie nie je rušené hlukom.


Jednoduchá manipulácia

  Iba zasunutie hadice do hadicovej zásuvky a je možné vysávať.


Mobilita
  Odpadá prenášanie najrôznejších upratovacích strojov.


Schopnosť vysávať akékoľvek typy povrchov a nečistôt
  Systém príslušenstva a doplnkov pre "dokonalé upratovanie".


Dostupnosť po celej budove
  Hadicové zásuvky je možné rozmiestiť ľubovoľne po interiéri.