PotrubieHadicové zásuvky sú prepojené potrubím v priemere 50mm a väčším, ktoré sa vyrába zo špeciálnych tvaroviek s minimálnym odporom vzduchu. Podľa vlastností a veľkosti vysávaných materiálov sa potrubie používa plastové alebo oceľové.

Podľa typu konštrukcii a charakteru objektu sa potrubný rozvod vedie v podlahách, stenách, po povrchu konštrukcii alebo sa zavesuje pod strop.
trubky komerce