Potrubie

Srdcom celého systému je sací agregát prepojený s hadicovými zásuvkami špeciálnym potrubím.

Potrubie vedené v podlahách alebo stenách je zostavené zo špeciálnych oblúkov a odbočiek s minimálnym odporom prúdiaceho vzduchu.