Príslušenstvo

S použitím centrálneho vysávača BEAM ELECTROLUX môžete pojem „vysávanie“ nahradiť spojením „komplexný systém upratovania“.
Nestačí len upratať, naši zákazníci chcú mať skutočne čisto. A to je v niektorých prípadoch veľký rozdiel. S príslušenstvom BEAM ELECTROLUX môžete skutočnú čistotu dosiahnuť i bez namáhavých upratovacích prác.