Priemyselné objekty

Priemyselné objekty sú špecifickým typom priestorov, ktoré vyžadujú z hľadiska upratovania stopercentne funkčný a výkonný systém. Zákazníci požadujú vysávanie všetkých druhov povrchov a materiálov rôznych veľkostí a charakterov. Centrálny priemyselný systém firmy BEAM všetky tieto požiadavky spĺňa. 

Systémy realizované firmou BEAM a jej spokojní zákazníci sú toho dôkazom.


Centrálne sacie systémy firmy BEAM nachdzajú už niekoľko rokov
uplatnenie v:


Dielenských prevádzkach

Výrobných halách 

Autoservisoch 

Vozovniach 

Garážach


Jednoduchým zasunutím hadice do hadicovej zásuvky alebo diaľkovým spustením systému miznú vysaté nečistoty potrubím z upratovaných priestorov do separačnej nádoby.

 

Či už je priemyselný vysávač súčasťou výrobného procesu alebo je určený len k upratovaniu na pracovisku prináša svojim užívateľom mnoho výhod.


Medzi hlavné výhody sacích systémov firmy BEAM patrí:

Vysoký výkon

Ľubovoľné rozmiestnenie hadicových vstupov na pracovisku

Jeden systém i pre rozsiahle objekty

Použitie v akomkoľvek prostredí
  V náročnom a agresívnom prostredí, vrátane upratovania horľavých a výbušných nečistôt

Možnosť vysávania na viacerých miestach súčasne