Separátory

So separátormi, je možné bez obáv vysávať popol z krbu, vodu a hrubé nečistoty bez rizika upchania potrubia, poškodenia filtra, čo bez použitia separátora nie je možné zaručiť. Pri systéme so separátorom odpadá zložité preplachovanie, či vysúšanie potrubného systému.