Zásuvky


Vysávanie v týchto prevádzkach vyžaduje zásuvky odolné proti poškodeniu ako mechanickému zvonka, tak i odolné proti poškodeniu vysávanými materiálmi. Priemyselné zásuvky sú väčšinou v prevedení kovovom v priemeroch 38 resp. 50mm.

Prevedenie zásuviek  je možné tiež v nereze, či plaste.zásuvky průmysl